Smarte tips

Slik oppbevarer du batteriene til ditt høreapparat:

  • Romtemperatur er best. Blir det for varmt der batteriene oppbevares, resduseres batteritiden
  • Ikke legg batteriene i kjøleskapet.
  • La batteriet ligge i batteriholderen de leveres i (løst batterier kan kortslutte, sprekke eller lekke i kontakt med metall eller andre substanser).
  • Batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Den viktige fliken på batteriene

Fliken som sitter på et nytt batteri, tetter lufthullene og holder luften ute. Dette hindrer at batteriet tappes og sørger for at batteriet har full kapasitet når du skal bruke det. Så snart fliken fjernes, kommer det luft inn i cellene, og batteriet begynner å utlades. Du kan ikke forlenge batteritiden ved å sette fliken på igjen. Når du har fjernet fliken venter du ca. 1 minutt før du sette inn det nye batteriet. Slik rekker cellene å fylles med luft før batteriet tas i bruk.

Utløpsdato på batteripakken

Standard levetid for batterier er fire år fra produksjonsdatoen. Jo nyere de er, desto bedre er imidlertid ytelsen – særlig hvis de oppbevares på riktig måte. Hvordan batteriene oppbevares kan påvirke levetiden (temperatur, luftfuktighet, i originalpakken). På baksiden av batteripakken finner du utløpsdatoen oppført med fire sifre.

Hvor lenge varer batteriene?

Levetiden påvirkes av en rekke faktorer:

  • Batteriets størrelse
  • Grad av hørselstap: mer forsterkning krever mer strøm
  • Bruk av høreapparatet: bakgrunnsstøy og brukstid i løpet av dagen
  • Type høreapparat: høreapparat med mange funksjoner bruker mer strøm
  • Miljøet: temperatur, høydemeter, lav eller høy luftfuktighet, kan påvirke levetiden